Wednesday, August 29, 2012

"TABLETE NOSTALGICE" SIGI SONNTAG

                                               

                                    "TABLETE  NOSTALGICE"


                         Ori de câte ori, întâlnesc în cale un subiect legat de vârsta a treia, încerc să-l tratez cu fineţe, blândeţe, cu bunătate, pentru că mâine sau poimâine vom fi cu toţii, sau aproape toţii în aceeaşi situaţie..
                          Zilele trecute am revenit, după o absenţă de peste  doi ani, la CAFE HABAIT de la "Gan Hair"din Tel-Aviv, cu speranţa că voi regăsi acel "parlament" al botoşănenilor, care avea loc ,aici, în fiecare zi de joi , despre care am scris într-o relatare din acea perioadă următoarele......
                         " Intotdeauna mă întrebam, ba am apelat şi la alţii, ca să aflu când se poate spune că cutare sau cutare, a ajuns la vârsta a patra. Nu, ferească Dumnezeu, să "fur" secretul longivităţii, doar aşa să văd pe omul ajuns la vârsta de peste 8o.- 9o de ani, care mai este la toate facultăţile mintale şi  nu are nevoie de un sprijin când se deplasează din loc în loc.Ba  conduce şi aotomobilul personal, este folositor societăţii.
                            Am apelat atunci la  aşazisa "legendă a teatrului evreiesc" Iancală Alperin, care era în preajma împlinirii vârstei de 9o de ani. M-a invitat, într-o joi dimineaţă, la "parlamentul botoşănenilor" de la CAFE HABAIT  din  complexul "Gan Hair" Tel Aviv, cu scopul de a-mi prezenta  pe Lica Segal, Wili Fuks, Moritz Facler, Bibi Ebercohn, (care împliniseră atunci 96 de ani),, Brener Beno, Milu Brinboim, etc, toţi octogenari, ba  şi nonagenari., parte din prietenii care fac parte din acest "parlament".
                             Cum era să refuz  o astfel de invitaţie., mai ales am pornit în căutarea secretului longivităţii.!
                             Şi iată-mă la ziua şi ora fixată în mijlocul acestui grup de botoşăneni, unii chiar din oraşele limitrofe.,(de la o aruncătură de bâţ, de Botoşani) făcând , la început,  cunoştinţă cu aşazisa"ordine de zi", care cuprindea.....
                             Fiecare povesteşte, la început, despre starea sănătăţii sale,, un scurt rezumat al presei zilnice, iar joi se adaugă şi ziarele în  limbă română,,apoi  fiecare  dă "un fel de raport" ce a făcut în ultima săptămână, vizionarea de concerte, spectacole

vizite la prieteni, plimbări la aer liber, iar la sfârşit "diverse" @
                              Între timp o chelneriţă aducea cafelele sau ceaiurile comandate, se face o pauză şi în jurul orei 12 , când discuţiile au luat sfârşit, fiecare se pregăteşte de plecare, nu fără a contacta telefonic, pe soţile  a întrebînd ce trebuie de cumpărat pentru acasă..
                                    Apoi cei care conduc încă automobilul personal pornesc la drum celalţi cu aotobuzul, fiecare în parte cu speranţa că joia viitoare nimeni nu va lipsi la apel, la o nouă întâlnire"

                               Au trecut mai bine de doi ani de atunci şi mai mult de a-mi satisface o dorinţă personală, o retrăire a clipelor petrecute împreună am hotărât  să vizitez  joia trecută  CAFE HABAIT, (din complexul sus amintit)exact la ora când ştiam că se ţinea , pe vremuri întâlnirea "parlamentului".
                               M-am aşezat la o masă alăturată aşteptând pe primii sosiţi.
                                 Din păcate a trecut ora obişnuită pentru întâlnire şi masa "parlamentului ." a fost ocupată de un grup de tineri şi tinere, care au început discuţiile lor cu un volium ridicat şi apăsător.                              Am telefonat la Iancale Alperin ,să aflu ce se întâmplă, mi-a răspuns soţia, comunicându-mi că el nu mai poate vorbi cursiv,se enervează când nu găseşte cuvintele de a răspunde la telefon. Trist, în octombrie împlineşte 91 de ani şi aveam de gând să-l întâlnesc şi să scriu cum este viaţa la 91 de ani.
                               Am telefonat la Milu Birnboim , care era organizatorul principal al acestori întâlniri (mai bine nu sunam) soţia mi-a răspuns că a decedat la începutul anului, atrăgându-mi atenţia să nu-i spun lui Iancale Alperin. Ei au fost prieteni foarte buni, timp de peste 6o de ani.
                               Am telefonat la Lică Segal , alt membru marcant al "parlamentului" care m-a informat că mai toţi se deplasează foarte greu, unii nici nu ies din casă singuri, Moritz Facler a orbit, Bibi Ebercohn se apropie de 98, dar îi este foarte greu.
                     .       "Nu-l invidiez"îmi spunea cu voce tristă..
                               N-am mai vrut să contactez telefonic pe alţi membri ai fostului  "parlament". Cine ştie la ce surprize triste mă mai puteam aştepta..
                                Am mai rămas puţin privind spre locul, spre masa aceea unde cu peste doi ani m-am fotografiat cu toţi membri. Am încercat să fac o reconstituire, să visez cu ochii deschişi, să refac scena, agitaţia, buna dispoziţia acestui mănunchi de oameni. N-am reuşit. Privirea mi s-a pierdut în van.Apoi priveam în jur. Căutam ceva, căutam pe cineva să mă trezească din acest vis trist, dar în zadar.                              
                              Am plecat, tot uitându-mă  inapoi, poate, poate totuşi m-am înşelat. Oare nu aici a fost locul unde m-am întâlnit cu ei ???.Poate am greşit localul unde se întâlneau mereu..şi la una din aceste întâlniri legendare am fost şi eu prezent..........
                              Ce prostie. Ce visuri ireale..
                              Noi am îmbătrânit şi ne înşelâm cu gândul că, cărarea vieţii nu are şi un loc unde ne oprim,vrând nevrând, pentru totdeauna.
                               Din păcate şi relatarea mea de astăzi se termină aici
                              " Bătrăneţe, bătrăneţe haine grele ce n-aş da să scăp de ele.".
                                PĂCAT, PĂCAT

                                , a     


Tuesday, August 14, 2012

Deschiderea Templului Mare Radauti 25 iulie 2012Zilele trecute s-a reîntors în ţară dintr-o frumoasă călătorie făcută pe locurile  natale, în România, colaboratorul nostru Bondy Stentzler cu soţia sa Sidi. Cu această ocazie au avut posibilitatea de a lua parte la mai multe evenimente importante legate de  oraşul Rădăuţi, unde au văzut pentru prima dată lumi- na zilei.
Unul din aceste evenimente, la care de altfel a contribuit mult,
a fost  inaugurarea  muzeului  din  cadrul  marelui templu din 
localitate, recent  renovat.Aici,vizitatorii  au   avut   ocazia   
să cunoască  rădăcinile acestei comunităţi prin fotografii, imagini,    obiecte de cult etc. comunitate unde evreii au adus o mare 
contribuţie la dezvoltarea oraşului în mai toate ramurile,   începând cu  industria, comerţul,  cultura, activitatea meşteşugărească.Într-un  cuvânt  un mănunchi din noianul de trăiri ale trecutului care, acum, dau buzna pe foile de hârtie, pe care cu duioşie ni le înşiră pentru publicare, un fel de prinos adus vremurilor prin care cei doi doi soţi şi- au croit o cale în viaţă.


În ziua de   6 Iulie 2012 am avut ferici- rea   particip  la  festivitatea  deschide- rii  neoficiale,  în cadrul Zilelelor Municipi- ului  Rădăuţi  a Punctului Muzeistic “Istoria evreilor  rădăuţeni” în   Templul   Mare.   În timpul  ceremoniei mi-am amintit expresia "Fără trecut nu există viitor" şi m-am gândit ca-n cazul nostru s-ar potrivi:
"Cine n-are trecut să-şi cumpere viitor" fiindcă  visul Rădăuţenilor din Israel şi Di- aspora a fost şi este păstrarea şi prezerva- rea trecutului. Acolo, în amintirile oraşului – sthetlul de cândva cunoscut pentru sistemul de educaţie şi rabini celebrii acolo, printre amintiri sunt părinţii mei, familia mea, pri- eteni dragi cu care am împărţit bucurii şi necazuri.  Aminitirile astea, care înseamnă fotografii, documente,acte personale, corespondenţa şi altele trebuie aduse la lu- mina , trebuie arătate oamenilor. Ştiu, pen- tru această activitate este nevoie de resurse umane, financiare. Nu e uşor! Aţi început azi,la Rădăuţi,mâine,la Siret şi aşa mai departe. Suntem bucuroşi     şi deopotrivă răscoliţi de amintiri despre locurile copilăriei şi tinereţii noastre, despre prieteni. 
Mulţi nu mai sunt. Memoria lor este onorată prin evenimentul pe care l-aţi or- ganizat azi. L-am ascultat pe Dl Olăreanu, Primarul Rădăuţiului şi cred se va ţine de cuvânt – va ajuta comunitatea evreiască să reabiliteze clădirile de patrimoniu din oraş.
În Muzeul din Rădăuţi ar fi interesantă o expoziţie cu obiecte de cult, cu cărţi - când ştiu mai multe despre cineva, dialogul este mai uşor susţinut.
Vreau adresez mulţumiri prieteneşti lui Igo Koffler, preşedintele CE.
Am aflat din vreme de deschiderea Punct- ului Muzeistic din Templul Mare şi am partici- pat cu documente, fotografii şi date. Am văzut pasiunea şi interesul doamnei Janina Ilie de a prezenta viaţa familiilor de evrei aşa cum a fost ea cu binele, cu frumosul şi urâtul din ea.
Aparţin unei familii de evrei cu patru generaţii de rădăuţeni. Istoria oraşului în care am copilărit şi am învăţat că a fi evreu înseamnă a-ţi respecta trecutul, a fi aproape de fraţii tăi şi nu a face tot ceea ce poţi pen- tru că evrei şi neevrei să trăim în pace şi bună înţelegere. Privim în urmă cu duioşie – familia, prietenii, locuri dragi, dar şi cu du- rere – suferinţa, moarte, distrugere. Pentru că oamenii să nu uite, generaţiile care vin după copiii copiilor noştri să  nu repete nimic din ceea ce a fost rău.
Acum 8 ani am fost delegat de către dna Arh.Ruth Enis şi Ing.Alex Rath fotografiez pietrele funerare din cimitirul evreiesc din Rădăuţi, le inventariez şi postez aceste informaţii pe un site, special construit pen- tru asta.
Am lucrat la site câteva luni, împreună cu soţia mea, Sidi Bărbieru. Aşa, am dat posibilitatea celor din străinătate să-şi găsească rudele plecate în lumea celor drepţi.

Pot spune că deschiderea Punctului Muzeistic din Templul Mare, a fost pentru mine un eveniment important, emoţionant şi plin de bucurie. Ştiu că am cumpărat o zi din viitor.
Doina Bărbieru îmi spunea "este important pentru noi, evreii , că se reabilitează şi se deschid în haine noi, temple şi sinagogi din România. Aşa, valorile culturale, mo- rale şi sociale ale evreimii din România sunt puse în valoare.Rădăuţiul este un foarte bun exemplu." 
Sidi povesteşte:
 "Amintirile   noastre   despre   oraşul   în care ne-am născut, crescut şi învăţat sunt le-gate în mare parte de obiceiurile şi tradiţiile evreieşti. Copii fiind, participam la sărbătorile tradiţionale desfăşurate în Tem- plul Mare, clădire admirată şi iubită.
Când ajungeam cu greu pe treptele înal- te care duceau la balcon, eram fascinate de bolta cu stele aurii pictate şi de desenele din cele patru colţuri ale tavanului. Shabat- urile şi sărbătorile erau un prilej bun de a ne juca prin templu şi a fi mustraţi cu câte un "SHA" de către mame sau bunicuţe. Pen- tru toţi, Tempul Mare reprezintă un simbol de mare valoare rămas pentru totdeauna în conştiinţa şi inimilor rădăuţenilor şi orice acţiune de renovare şi întreţinere a acestui lăcaş (chiar şi o sală de concerte  precum spunea dl primar) ne va "cumpăra" TUTUROR un viitor mai bun şi poate mai sigur.
Mulţumim tuturor celor implicaţi în această acţiune nobilă." 

Sidi şi Bondy Stenzler