Tuesday, July 10, 2012

Punctul Muzeistic organizat în Templul Coral din RădăuţiFederaţia Comunităţilor Evreieşti din România, la iniţiativa domnului Dr.Aurel Vainer, Preşedintele Federaţiei şi Deputat în Parlamentul României, va deschide puncte muzeistice în aproape toate sinagogile şi templele corale din România. Patrimoniul material şi imaterial, istoria evreilor din România – cu bune şi cu rele – trebuie prezentate în spaţii organizate şi gestion­ate aşa cum trebuie. S-au deschis, deja, puncte muzeistice în Sinagogile din Roman şi Focşani, iar, de curând, la Rădăuţi, în Templul Coral.Inaugurarea Punctului Muzeistic al Isto­riei Evreilor Rădăuţeni, vineri, 6 iulie 2012 este un eveniment în cadrul Zilelor Muni­cipiului Rădăuţi – 5-8 iulie – deschiderea oficială, urmând să aibă loc, miercuri, 25 iulie a.c., dată la care va fi redeschis Tem­plul Coral din localitate, în cadrul unui eve­niment amplu, care va include şi o sesiune de comunicări ştiinţifice privind contribuţia evreilor rădăuţeni la dezvoltarea zonei.Chiar şi aşa, vineri 6 iulie a.c., oficialităţile oraşului – primarul Aurel Olarean, vicep­rimarul, consilieri, invitaţi ai primarului, rădăuţeni către trăiesc acum în Israel, evrei localnici, turişti, au fost prezenţi la deschiderea punctului muzeistic.Organizat în una dintre camerele în care, cândva, au fost depozitate cărţi, punctual muzeistic “vorbeşte” despre comunitatea evreiască de-a lungul istoriei evreilor în Rădăuţi, despre viaţa religioasă şi rabi­ni, despre tragediile pe care deportările în Transnistria le-a generat, despre personalităţi. Nu lipsesc documente, hărţi, grafice, corespondenţa personală, obiecte de cult.Dacă un vizitator neavizat intră în Muzeul organizat de Federaţia Comunităţilor Evre­isti din România în Templul din Rădăuţi, am certitudinea că, aflând informaţii despre viaţa comunităţii evreieşti din Rădăuţi, va deveni, dacă nu un prieten al comunităţii, un apropiat al acesteia.Istoria evreilor din Rădăuţi, din Bucovina, face parte integrantă din istoria României, iar realităţile fiecărei perioade istorice tre­buie aduse la suprafaţă şi prezentate aşa cum au fost. Tragediile, nenorocirile care au distrus destine şi au frânt vieţi, deportările, lagărele – toate acestea şi multe altele se găsesc – în documente şi fotografii, în punctul muzeistic din Rădăuţi.“Să nu uitaţi! Să ţineţi minte tragediile, că nimic din toate astea să nu se repete” – pare să spună panourile pe care sunt ex­puse documente şi fotografii care prezintă aceste orori.În realizarea acestui punct muzeistic am consultat documente aflate în Arhiva Naţională a României – Filiala judeţului Suceava, Biblioteca Naţională a României, Primăria Municipiului Rădăuţi, Prefectura Judeţului Suceava, arhiva personală a Ta­niei Grimberg (z.l.). Trebuie, într-un gest firesc de recunoştinţă, să mulţumesc lui Bondy Stenzler, din Israel, pentru docu­mentele trimise, lui Bruce Reisch de la Cor­nell University – Statele Unite ale Americii, cel care mi-a întins, primul, o mână de aju­tor, lui Sylvie Gsell, din Franţa, lui Edgar Hauster, din Olanda, lui Jill Rothwell, din Noua Zeelandă, cu care, sunt şi rudă.Pentru ei, oameni dragi mie, duc mâna dreaptă la inima şi spun – Mulţumesc! Toda! Thank you!Punctul Muzeistic despre istoria evreilor rădăuţeni, organizat în Templul Coral din municipiu, va fi, fără îndoială, un punct de interes pentru rădăuţeni, pentru turiştii din ţară şi din străinătate care vizitează Rădăuţiul.


Janina ILIE                        


Bondy